Ledarskapet. Rekryteringen. Kundvården. Företagskulturen. Marknadsföringen.

Alla dessa delar i ett företag har användning av

corporate storytelling

Genom att arbeta strategiskt med storytelling får du ett dynamiskt verktyg som bygger relationer. Och relationer är det viktigaste för alla företag. För bra relationer är det som ger affärer.

Lyckas du beröra människor är det en bra början på en relation. Berättelser är ett effektiv redskap för att beröra människor. Båda hjärnhalvorna aktiveras och det gör att vi lättare minns och kan relatera till det vi har hört. En berättelse vill vi dessutom gärna berätta vidare. Genom sociala medier har du möjlighet att nå miljontals människor. Potentiella medarbetare. Potentiella samarbetspartners. Potentiella kunder. Och alla som berättar din berättelse blir dina marknadsförare...

  

 

www.kontextbyran.se© 2010Privacy Policy • Terms of Use