Inspirationsföreläsning

Ger en överskådlig bild av vad storytelling är och hur företag kan använda storytelling. 30 – 90 minuter lång.

Workshops

Inleds alltid med en inspirationsföreläsning. Innehåller praktiska övningar och verktyg för att bygga bra berättelser. Från halvdag upp till tre heldagar. Kan kombineras med rösthantering – teori och praktik i att göra en muntlig presentation. En kunnig logonom håller i rösthanteringsdelen.

Vi skräddarsyr workshops och föreläsningar utifrån ditt behov. Kanske är det marknadsföringen som behöver förbättras, gäller det att få ihop medarbetarna och skapa ett bra arbetsklimat eller behöver företagskulturen förklaras vid en sammanslagning av flera företag?

Kontakta Helena för prisförfrågan, 070-6900 749 eller helena@kontextbyran.se

 

www.kontextbyran.se© 2010Privacy Policy • Terms of Use