En workshop i storytelling för kreatörer ger deltagarna ingångar till att jobba med ett berättande som grund i sitt skapande. Genom att ha en berättelse som utgångspunkt blir det lättare att hålla en röd tråd inför en utställning, i en kollektion eller för att komma vidare i sitt konstnärskap.

Deltagarna kommer att få verktyg för att utveckla berättelser och lära sig olika metoder för att jobba vidare när de kört fast. Genom att delta i en workshop ges också en naturlig möjlighet att bolla idéer och samtala kring arbetet med de andra deltagarna. I workshopen arbetar vi med tvådimensionella bilder och ord. Fokus ligger på att utforma berättelser.

 

 

www.kontextbyran.se© 2010Privacy Policy • Terms of Use